Hanzehogeschool Groningen

Als penvoerder speelt de Hanzehogeschool Groningen een belangrijke rol bij Health Hub Roden. De Hanzehogeschool Groningen biedt professioneel hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek. De strategische speerpunten Energie‚Äč en Healthy Ageing‚Äč hebben een prominente plek binnen onderwijs en onderzoek.

Website: www.hanze.nl