Hanzehogeschool Groningen

Als penvoerder speelt de Hanzehogeschool Groningen een belangrijke rol bij Health Hub Roden. De Hanzehogeschool Groningen biedt professioneel hoger onderwijs en praktijkgericht onderzoek. De strategische speerpunten Energie​ en Healthy Ageing​ hebben een prominente plek binnen onderwijs en onderzoek.

Website: www.hanze.nl