Gemeente Noordenveld

Health Hub Roden biedt kansen voor de arbeidsmarkt in de gemeente Noordenveld. Naar verwachting zal de Health Hub 100 Fte aan directe werkgelegenheid opleveren. Er zullen nieuwe ondernemingen ontstaan en het heeft een aanzuigende werking op andere bedrijven. Daarnaast is er plaats voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt. Daarnaast speelt de gemeente Noordenveld een belangrijke rol in de totstandkoming van Health Hub Roden.

Website: www.gemeentenoordenveld.nl