De Associatie

De Associatie is een samenwerking van maatschappelijk betrokken ondernemers, die werken op het raakvlak tussen overheid en bedrijfsleven. Hun focus is gericht op maatschappelijke en organisatorische problemen, die een innovatieve, creatieve en professionele oplossing vragen. Hun doelgroep zijn bedrijven en overheden, die samen met ons en met elkaar constructief willen werken aan die oplossing.

Website: http://de-associatie.nl/