Economical Respiratory Support for Neonates

Op dit moment sterven er veel baby's in derde wereld landen aan verstikking. Deze verstikking komt omdat de longen nog niet volledig ontwikkeld zijn tijdens de geboorte. In de westerse landen worden deze baby's aan machines gelegd die ze beademen. Op deze manier redden veel baby’s het, totdat ze zelfstandig kunnen ademhalen. De machines die hier voor zorgen zijn alleen te duur voor derde wereld landen en is er dus geen behandeling voor deze baby’s.

Doel: 
Het doel is een goedkoper apparaat maken wat nog steeds dezelfde functies en werking heeft als de westerse machines.

Status:
Dit project zit in de eindfase. Er wordt in dit project vooral gekeken of de sensors goedkoper gemaakt kunnen worden. Als deze goedkopere sensors positief uit de eindevaluatie komen, kan er gekeken worden naar verdere productie.

Nodig:
Er moet een evaluatie gaan plaatsvinden. Hieruit moet blijken dat de sensors een waardige vervanger zijn voor de sensors uit de westerse apparaten. 

Betrokken partners:
Applied Biosignals
Carefusion