De droogdouche

Ton Mulder, afkomstig uit de gezondheidszorg, liep al jaren met de vraag rond waarom er in zorginstellingen geen gebruik wordt gemaakt van het drogen met lucht na het douchen. Er bestaan wel luchtdrogers voor drogen van de handen na het handenwassen, maar om het hele lichaam na het douchen met lucht te drogen lijkt geen oplossing voorhanden. Als er minder helpende handen beschikbaar zijn in de zorg, zou een droogdouche kunnen bijdragen aan het behouden van een stuk privacy en zelfstandigheid. Ook zou het handdoek- en wasserijkosten kunnen besparen en de hygiëne kunnen verhogen. Tijdens de innovatie ochtend van de Health Hub Roden werd de samenwerking met Jan Dirk van den Berge van Bergcom Engineering enthousiast opgepakt. Met eenvoudige middelen wordt er momenteel gekeken of het product potentie heeft, en of het werkbaar wordt.

Doel
Het realiseren van een ontwerp droogsysteem, waarbij een persoon zich na het douchen kan drogen. Op korte termijn betekent dit dat er een prototype gebouwd moet worden waar de haalbaarheid van een dergelijk droog luchtsysteem voor na het douchen beoordeeld kan worden.

Status 
Het prototype is met behulp van PVC buizen en kopstukken in opbouw. De luchtstroom wordt verzorgd door een bladblazer en de verwarming door een verfbrander. Om de prestaties te kunnen beoordelen is er een drukmeting en een temperatuurmeting in het prototype geïntegreerd. Door het meten van de druk en temperatuur wordt er een goede verhouding gezocht voor de luchtstroom. Als de juiste verhouding is gevonden is, moet er getest worden tot hoever deze in staat is delen van de huid te drogen.

Nodig 
Het afmaken en testen van het prototype moet aantonen dat het technisch haalbaar is en zo een kritisch ontwerpcriteria in kaart brengen. Om het project volledig af te ronden, moeten er meerde deelaspecten onderzocht worden (bv. comfort, huidgevoeligheid en stromingsleer).

Betrokken partners
Healthy Lifestyle Economy Consultancy
Bergcom Engineering
Health Hub Roden

Contactpersoon
Jan Dirk van den Berge  jan.dirk.van.den.berge@bergcom-enginering.nl