Over ons

Bedrijven
Ondernemers kunnen bij ons terecht met onderzoeksvragen die passen bij het aandachtsgebied van de Health Hub, namelijk medische technologie en gezond ouder worden (healthy ageing). Vanuit Roden gaan studenten en docenten op zoek naar innovatieve oplossingen waarbij de bedrijven hun kennis delen met de onderzoekers. Uiteraard hopen wij dat er ook mooie samenwerkingsvormen tussen de betrokken bedrijven ontstaan.

Overheid
Health Hub Roden biedt kansen voor de arbeidsmarkt. Wij verwachten dat de Health Hub 100 Fte aan directe werkgelegenheid zal opleveren. Er zullen nieuwe ondernemingen ontstaan en het heeft een aanzuigende werking op andere bedrijven. Wij bieden ook kansen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt door werkervaringsplaatsen te creëren.

Kennisinstellingen
Wij geven studenten de mogelijkheid om theoretische kennis in de praktijk te brengen. Hierdoor ontwikkelen ze belangrijke vaardigheden en vinden ze beter aansluiting op hun toekomstige werkveld. Docent-onderzoekers doen ervaring op die ze weer inzetten binnen de onderwijsinstellingen.

De Hanzehogeschool Groningen is als projectpenvoerder verantwoordelijk voor Health Hub Roden.