Blog: Taskforce Administratieve Organisatie als smeerolie binnen Health Hub Roden

donderdag 13 augustus 2015

Henri Haan leidt de Taskforce Administratieve Organisatie binnen de Health Hub Roden. Hij noemt zichzelf het ‘oliemannetje’; degene die de processen zo soepel en snel mogelijk laat verlopen. Henri is vanaf de start betrokken bij Health Hub Roden. Zijn taken richten zich nu vooral op de financiële verantwoording en afwikkeling binnen het project.

Henri was, vanuit de Hanzehogeschool, aanwezig bij de eerste gesprekken die werden gevoerd over het oprichten van Health Hub Roden. Andere aanwezigen waren onder andere de Provincie Drenthe, Gemeente Noordenveld, HANNN, Springboard en enkele andere organisaties. “Vanuit deze gesprekken heb ik, samen met anderen, een projectplan opgesteld voor Health Hub” legt Henri uit. “Onderdeel van het projectplan is uiteraard een begroting. Dit was nog een hele klus. Het groeimodel van de Health Hub is lastig concreet te maken. Je moet je voorstellen dat onderwijsinstellingen, overheden en bedrijfsleven elkaar ontmoeten in Roden, op onze locatie, en hier projecten uitvoeren. Op voorhand weten we niet hoe een project er uit ziet en wat de uitkomsten zijn. Het is daarom belangrijk om een afrekenmodel te hanteren op basis van output, niet op input. Hiervoor hebben wij prestatie indicatoren geformuleerd. Dit houdt overigens niet in dat er geen urenverantwoording door de betrokkenen wordt afgelegd, maar dit gebeurt achteraf. De taskforce faciliteert ook deze urenverantwoording.”

Henri heeft de afgelopen jaren ervaring opgedaan in het aanvragen van subsidies. De taskforce administratieve organisatie zorgt dan ook voor de administratieve voorbereiding hiervan. “Ik zorg er voor dat de stappen in het proces zo soepel en zo snel mogelijk doorlopen worden. Ik houd mij overigens ook bezig met andere aanvragen. Denk aan het Cordisfonds, een fonds gericht op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Of het beschermen van intellectueel eigendom, erg belangrijk bij open innovatie.“

De Hanzehogeschool is projectpenvoerder van de Health Hub in Roden. Henri zorgt er met de taskforce voor dat deze verantwoordelijkheid administratief goed wordt weggeschreven. Zo bereidt hij management rapportages voor die aan de stuurgroep worden voorgelegd, formuleert hij samenwerkingsovereenkomsten en zorgt voor ondertekening hiervan. Ook worden de facturen van diverse betrokkenen gecontroleerd en de losse urenstaten worden door de taskforce samengevoegd tot een verzamelstaat.