Studenten minor Arbeidsrecht aan de slag bij Health Hub Roden

woensdag 5 oktober 2016

Met ingang van studiejaar 2016-2017 wordt er door studenten van de opleiding Sociaal Juridische Dienstverlening of HBO-Rechten (Instituut van Rechtenstudies van de Hanzehogeschool) gedurende een half jaar de minor Arbeidsrecht gevolgd. Na deze minor gaan ze op stage of studeren af. In een innovatieve werkplaats verlenen studenten in samenwerking met Health Hub Roden als juridisch medewerker alleen of in groepsverband juridische bijstand aan werkgevers of werknemers op het gebied van het arbeidsrecht.

Anouk Verstegen en Heleen de Vey, docenten Recht, vertellen dat zij via hun contactpersonen binnen de Health Hub in contact zijn gekomen met bedrijven die mogelijk geïnteresseerd zouden zijn in een samenwerking. Dit heeft geresulteerd in twee projecten waar de studenten een half jaar onderzoek gaan verrichten.

1. ISD Noordenkwartier: Onderzoek: welke instrumenten of inzet van dienstverlening hebben gemeenten nodig, of dienen te worden verbeterd om tot een goede afstemming te komen tussen vraag van werkgevers en aanbod van werkzoekenden?
2. Almed assembling & packaging: Onderzoek naar de rechten en plichten van de statushouder en voor de werkgever

Privacy en arbeid is een ander thema waar studenten zich mee bezig houden. Vanuit een aantal ondernemingen kwam het bericht dat er een juridisch kennistekort bestaat op het gebied van privacy recht. Bijvoorbeeld; wanneer mag je als werkgever al dan niet e-mails van werknemers openen? Wat is het juridisch kader? Mag je als werkgever kennisnemen van de informatie die een stappenteller genereert? De studenten worden gekoppeld aan een onderneming en studenten geven een advies of een protocol aan deze onderneming.

Wat kunnen we voor elkaar betekenen?
Health Hub Roden en de aangesloten ondernemers kunnen specifieke kennis op het gebied van arbeidsrecht (of contractenrecht/intellectuele eigendom) vergaren. Andersom is het voor de studenten interessant om praktische arbeidsrechtelijke vragen en casussen uit te werken. Ze zijn enthousiast omdat ze voor een echte opdrachtgever aan de slag kunnen. Een samenwerking tussen onderwijs en werkveld!

Oproep!
De studenten arbeidsrecht komen graag via Health Hub Roden in contact met ondernemers die arbeidsrechtelijke vraagstukken hebben. Denk hierbij aan thema’s zoals: Privacy, arbeidsvoorwaarden, aansprakelijkheid, ontslagrecht, flexibele arbeid.
Geïnteresseerde ondernemers kunnen contact opnemen met Anouk Verstegen a.verstegen@pl.hanze.nl of Heleen de Vey Mestdagh h.de.vey.mestdagh-kolk@pl.hanze.nl