Positieve resultaten masterclass voor innovatief ondernemerschap!

vrijdag 31 maart 2017

Onlangs werd in Health Hub Roden de een masterclass voor Innovatief Ondernemerschap gegeven. Het doel van deze masterclass was kennis te krijgen en deze toe te passen in een onderneming. Met als doelstelling: meer omzet, marge en winst genereren waardoor uiteindelijk meer werkgelegenheid ontstaat. De Associatie, Health Hub Roden, Koninklijke Metaalunie Noord gaven vorm aan de masterclass. 

 

‘’ Ik ga mijn organisatie versneld verder uitbouwen’’

Deelnemer masterclass

In totaal hebben er acht ondernemingen deelgenomen aan de masterclass, waaronder Umaco, Function Control en Reconcept. In de eerste fase werden door middel van een strategiescan de ondernemers geanalyseerd. Hierin werd onder andere gekeken naar de motivatie voor het ondernemen, sterke punten en de uitdagingen. Op basis van deze gegevens werden er thema's voorgelegd voor de volgende bijeenkomsten. Zo werden er bijeenkomsten gehouden die gingen over: Marketing & Branding, Design Thinking en (alternatieve) Financiering. Al deze bijeenkomsten vonden plaats in Health Hub Roden.

 

‘’ Ik ga de principes van Design Thinking toepassen op mijn R&D afdeling’’

Deelnemer masterclass

Naast alle bijeenkomsten was er ook ruimte voor individuele begeleiding. Om meer verdieping te krijgen, kreeg elke ondernemer een voucher waar een externe deskundige mee kon worden ingehuurd. Na afloop van de masterclass is er met elke ondernemer een individueel evaluatiegesprek gevoerd. Uit deze evaluatie bleek dat de werkgelegenheidsaspecten positief te noemen zijn. Aan het begin van de masterclass waren er 55 arbeidsplaatsen betrokken bij de bedrijven van de deelnemers. De verwachting is dat dit, mede dankzij de masterclass, over 2 jaar uitgegroeid is tot 91 arbeidsplaatsen!

 

‘’ Ik ga de plannen voor samenwerking met andere bedrijven verder uitwerken’’

Deelnemer masterclass