Open innovatie in Health Hub Roden

maandag 30 januari 2017

Artikel in Dagblad van het Noorden 28-1-2017

Roden is dé toplocatie voor de medische technologiesector. Health Hub Roden verenigt er bedrijven, kennisinstellingen en overheden om de kennis en kunde in de regio te behouden en versterken. Kansen voor de arbeidsmarkt, want de verwachting is dat Health Hub Roden 120 Fte aan directe werkgelegenheid oplevert.

Op de fundamenten van het voormalige Cordis dat in 2009 haar deuren sloot, is al veel moois ontstaan door de vereende kracht van Vereniging Springboard. Krachtenbundeling was noodzakelijk want met de sluiting verloren ruim 2.000 mensen hun baan. De Springboard- inzet leverde de eerste initiatieven en oprichting van bedrijven, waarvan er zeven gevestigd zijn in Roden.

Faciliteren van innovatie
Om de positieve lijn door te zetten, is maart vorig jaar Health Hub Roden (www.healthhub-roden.nl) opgericht. Een verzamelplaats voor bedrijven, overheid en kennisinstellingen; creativiteit
en een krachtenbundeling op MBO, HBO en WO- niveau. Provincie Drenthe, gemeente Noordenveld en penvoerder Hanzehogeschool hebben de financiële basis gelegd om innovatie op het gebied van medische technologie en gezond ouder worden (healthy ageing) te faciliteren.

Directeur Peter Boonstra heeft met zijn achtergrond in geneeskunde en IT vooral een grote affectie met zorg en technische ontwikkeling. “De medisch technologische sector kan werken als katalysator voor innovaties in de zorg. De sector heeft belang bij innovatie en onderzoek en daarom is het zo mooi dat studenten
met hun frisse blik hier in contact komen met bedrijven, die ook de toekomstige werkgevers zijn.’’

Wat heb je nodig?
Dat is de eerste vraag die Health Hub Roden aan bedrijven stelt. ‘’We stimuleren
initiatief en faciliteren bedrijven door ze bijvoorbeeld apparatuur aan te bieden die ze zelf niet in huis hebben. Daarnaast bieden we een netwerk van bedrijven en andere instanties, die ervoor kunnen zorgen dat een idee tot uitvoering komt. Eén van de mooiste momenten om je idee concreet te maken, is tijdens onze open innovatie lunch op woensdagmiddag. Eens in de twee weken kunt u daar uw bedrijfsvraag op tafel leggen, zodat onze studenten samen met u aan de slag kunnen met de oplossing!”

 

“De medisch technologische sector kan werken als katalysator voor innovaties in de zorg”

“We richten ons op kennisontwikkeling in de breedte van de keten, zoals validatie en kwalificatie, ontwerp en ontwikkeling, kwaliteitsmanagement maar ook IT. Een mooi voorbeeld van dit laatste is de samenwerking met het Centre of Expertise Healthy Ageing in het 5Groningen programma
bij het ontwikkelen van medische toepassingen die gebruik gaan maken van 5G (het mobiele internet van de toekomst). Dit is essentieel om te voldoen aan de vraag om zorg dichter bij de mensen te brengen, waardoor ze bijvoorbeeld langer thuis kunnen wonen. Als je medische apparatuur ontwikkelt, is het belangrijk om samen te werken, omdat je kennis en kunde van de hele keten nodig hebt om producten succesvol te maken.”

In de komende paar jaar kijkt Health Hub Roden of het gemeenschappelijk belang van bedrijven, overheden en kennisinstellingen in de regio omgezet kan worden naar een zelfstandige Health Hub met sponsoren uit verschillende geledingen. Peter: ‘’Als we belang hechten aan het in stand houden van dit hele ecosysteem in de medische technologiesector, moeten we er samen financieel de schouders onder zetten. Ik geloof in die publiek- private samenwerking.”