Blog: Samenwerking met VDL Wientjes

vrijdag 20 november 2015

VDL Wientjes, onder leiding van Chris Mulder, is vanaf het begin aangehaakt bij Health Hub Roden. En met resultaat! VDL Wientjes heeft voor hun interessante contacten gelegd met andere betrokkenen bij Health Hub Roden. Hieruit zijn minimaal 3 concrete nieuwe projecten voortgekomen voor VDL Wientjes en 2 projecten voor Health Hub Roden.

VDL Wientjes is zich de afgelopen jaren steeds meer gaan richten op de medische technologie sector. Hierbij is het bedrijf veranderd van uitvoerend naar een ‘system integrator’ waarbij ze samen met de klant ontwikkelen. Health Hub Roden opent deuren binnen deze sector en zo ontstaan meer mogelijkheden om samen te werken met mensen uit verschillende disciplines.

Chris Mulder ziet de samenwerking met Health Hub Roden als tweerichtingsverkeer. “Enerzijds kunnen kennisinstellingen bij bedrijfspartners de vraag neerleggen of iets maakbaar is. Maar bedrijfspartners kunnen anderzijds eigen ideeën door de kennisinstellingen laten onderzoeken.” Chris onderscheidt drie verschillende fases waarin samenwerking met Health Hub Roden mogelijk is: het idee, een prototype en de trial. “Tijdens deze fases worden verschillende disciplines gevraagd. Denk in de onderzoeksfase aan studenten. Deze zijn afkomstig van MBO, HBO en WO. Op deze manier kunnen ze de opgedane theoretische kennis omzetten in praktijk ervaring. In de fases na de trial hebben de studenten een meer ondersteunende rol en zijn de professionals binnen de bedrijven leidend.”

Een ander doel van Health Hub Roden is het creëren van arbeidsplaatsen. Chris legt uit: “Door voldoende kritische massa te genereren in de medische industrie, creëren we nieuw werk. Er ligt namelijk voldoende werk op de plank bij de aangesloten kennisinstellingen en dat kunnen we met de bedrijfspartners oppakken. De nieuwe arbeidsplaatsen kunnen gerealiseerd worden bij bestaande of nieuwe startup bedrijven die direct iets in de medische technologie doen. Maar ook bedrijven die toeleverancier zijn voor die bedrijven.”

Naast de kansen zijn er ook uitdagingen binnen Health Hub Roden. Dit heeft volgens Chris voornamelijk met Intellectual Property te maken. “Bedrijven moeten het lef hebben en het vertrouwen om hun Intellectual Property te delen met bijvoorbeeld de studenten. Je kunt er natuurlijk voor kiezen om het risico te beperken met een geheimhoudingsplicht. Maar het belangrijkste is dat bedrijven weten dat hun kennis niet direct naar de concurrentie gaat.”

Versleep deze component om hem te verplaatsen