Even voorstellen: Luc Zijlstra

donderdag 16 februari 2017

Elke woensdag is Luc Zijlstra aanwezig in Health Hub Roden. Nadat hij via de Hanzehogeschool met Health Hub in contact kwam, werd zijn interesse om hier onderwijsondersteunende projecten te doen gewekt. Zijn opdracht is jongeren interesseren voor techniek en hier vutters en gepensioneerden bij te betrekken.  

Luc is in Aalten geboren en is na het volgen van zijn opleiding bij Philips in Stadskanaal begonnen. Na 5 jaar verhuist hij naar Eindhoven om bij Philips productie -en proces ondersteunend werk in de halfgeleidertechnologie te gaan doen. Na 10 jaar keert hij terug naar Philips in Winschoten om zich bezig te houden met het verbeteren van chemisch fysische processen in de glasindustrie en daarbij het begeleiden van afstudeerders en stagiaires.

Jongeren en ouderen interesseren voor techniek en samenwerken: dat is mijn missie

Nadat Luc met pensioen is gegaan, komt hij in contact met Victorine de Graaf van Life Sciences en Technology (Hanzehogeschool). Zij bedenken samen wat hij zou kunnen betekenen op technologisch en onderwijsgebied en brengt hem in contact met Health Hub Roden. Luc geeft aan: ‘’Jongeren interesseren voor techniek zorgt ook voor groei in de medisch technologische sector. Gepensioneerden hebben veel kennis en ervaring waar de jeugd mee verder kan, deze twee groepen zou je aan elkaar kunnen koppelen! Hoe dit precies ingevuld gaat worden, is nog niet bekend. Maar denk bijvoorbeeld aan studentenbegeleiding en gastcolleges’’.

Je kunt al heel vroeg zien of kinderen geïnteresseerd zijn in techniek. Kijk bijvoorbeeld naar de basisschool. Als een kind veel met legoblokjes of Jenga speelt, kan je zien dat het techniek leuk vindt.  Luc legt uit: ‘’De jeugd krijgt tegenwoordig minder techniek van huis uit mee. Daarnaast zijn de meeste leraren op school vrouw. Die besteden over het algemeen minder tijd aan techniek. Technische beroepen zijn wel ontzettend belangrijk voor de samenleving. Daarom wil ik graag jongeren en ouderen interesseren voor techniek: dat is mijn missie!’’

 

Samen maakt sterker

‘’Het is de bedoeling om de overheid, het bedrijfsleven en scholen met elkaar te laten samenwerken’’, vervolgt Luc. ‘’De komende tijd ga ik verder definiëren wat en hoe mijn inbreng hier exact zal zijn.’’ Als Luc nog een tip zou moeten geven aan de Health Hub Roden, dan denkt hij aan open communicatie. Luc: ‘’En met eenvoudig taalgebruik. De drie partijen: onderwijs, de overheid en het bedrijfsleven hebben elk hun eigen taalgebruik, en kunnen elkaar daardoor soms moeilijk begrijpen. Als je samen iets wil bereiken, dan is elkaar goed verstaan en in elkaars keuken kunnen kijken een basisvoorwaarde. Samen maakt sterker!’’