Energie(k) Noord-Nederland naar politiek den Haag

woensdag 25 mei 2016

Op 24 mei vond de tweede editie van het Haagse netwerkevent plaats. Dit event wordt jaarlijks georganiseerd door VNO-NCW-Noord en het SNN.

Doel van het event is om Noord-Nederland als economisch innovatieve regio sterk en positief te positioneren in politiek en bestuurlijk Den Haag. Na de eerste editie – met een breed inhoudelijk profiel van noordelijke innovaties – werd er nu gefocust op twee onderwerpen: Energie en Healthy Ageing (samengebracht onder het thema ENERGIE(K)).

Health Hub Roden werd dit jaar als één van de parels van Noord-Nederland gepresenteerd. Een prachtige mogelijkheid om Health Hub Roden als succesverhaal onder de aandacht te brengen van politiek Den Haag en politiek Noord-Nederland.

Initiatiefnemers van het Haags event zijn: VNO-NCW Noord en het SNN. Partners zijn de provincies Drenthe, Fryslân en Groningen en de gemeenten Leeuwarden, Assen, Emmen en Groningen en de volgende kennisinstellingen: de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool Groningen en NHL/Stenden.