Delen is het nieuwe vermenigvuldigen!

donderdag 12 januari 2017

Directeur Peter Boonstra praat je bij over de ambities voor Health Hub Roden in het komende jaar

Allereerst wil ik u natuurlijk een gezond en bijzonder goed nieuwjaar toewensen! Ook in 2017 staat het team van de Health Hub Roden voor u klaar. We gaan met z’n allen de schouders eronder zetten en natuurlijk horen daar ook goede voornemens bij zoals:

  • Ons succes verder uitbouwen en borgen
  • Openen van het ondernemerscentrum
  • Versterken van onze positie als dé sleutel tot innovatie op het gebied van medische toepassingen

Om deze goede voornemens waar te maken is operationele slagkracht nodig. Ik ben dan ook blij dat ik me met ingang van 1 januari fulltime kan inzetten voor Health Hub Roden. Ik zie dit als een mooie uitdaging waarbij ik het team kan ondersteunen met mijn ervaringen, kennis en netwerk op het gebied van Zorg en Welzijn.

In 2017 willen we allereerst dat ondernemers bij ons terecht kunnen met onderzoeksvragen die passen bij het aandachtsgebied van de Health Hub. Een belangrijke doelstelling is dan ook dat mensen weten dat wanneer ze een vraag neerleggen bij de Health Hub, we er vol enthousiasme mee aan de slag gaan. Daarnaast zullen wij de samenwerking met partners zoals de Hanzehogeschool, CoE Healthy Ageing, Noorderpoort, NHL en UMCG verder intensiveren. Initiatieven als Proeftuin eHealth Groningen, 5Groningen en Vital Regions zijn voor ons interessant en bieden kansen. Met name de publiek-private samenwerkingen die hieruit kunnen ontstaan zijn voor Health Hub Roden een belangrijke factor. We hopen door intensief met deze partijen samen te werken, gebruik te kunnen maken van de kennis en capaciteiten die daar aanwezig zijn. Door bijvoorbeeld de ondersteuning van de procesmanagers van CoE Healthy Ageing en NHL kunnen we sneller vragen oppakken vanuit ons werkveld. Hierdoor kunnen we nieuwe producten helpen ontwikkelen maar ook nieuw onderwijs en onderzoek genereren. Dit levert uiteindelijk meer werkgelegenheid en betere zorg op.

Kortom, ik wil dan ook graag 2017 in het teken zetten van het motto: ‘’Delen is het nieuwe vermenigvuldigen’’. We nodigen u daarom uit om uw voornemens met ons te delen, zodat wij u daarbij kunnen helpen. Om te beginnen kan dit tijdens de borrel op 26 januari, vanaf 17.00 uur. Het hele team van Health Hub Roden is hierbij aanwezig.

Namens het team wens ik u een inspirerend, innovatief en succesvol 2017, en graag tot ziens!
drs. Peter H. Boonstra, Directeur Health Hub Roden