Blog: Via Health Hub Roden weer aan de slag!

woensdag 11 januari 2017

Jan Degenhart en Gea Nijveen geven een update over hun ambitie om zo veel mogelijk mensen met afstand tot de arbeidsmarkt een werkervaringsplek te geven.

Jan zei het al in het Dagblad van het Noorden (maart 2016): ‘’Er wordt flink geïnvesteerd in de Health Hub en het heeft allemaal maar één doel: werk, werk, werk!’’ Inmiddels zijn we alweer een jaar verder. Een mooi moment om te vertellen waar we mee bezig zijn op het gebied van re-integratie.

Wat is ook al weer het hoofddoel van Health Hub Roden?
Jan: ‘’Health Hub Roden is opgericht om de gespecialiseerde kennis en kunde in de regio op het gebied van medische technologie te behouden. Daarnaast bieden we indirect kansen voor de arbeidsmarkt. We verwachten dat de Health Hub over 5 jaar 100 Fte aan directe werkgelegenheid zal opleveren. Er zullen nieuwe ondernemingen ontstaan en het heeft een aanzuigende werking op andere bedrijven. Daarnaast bieden ook kansen aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt door werkervaringsplaatsen te creëren. In dit artikel zoomen we in op dit specifieke onderwerp.’’

Wat doen we in de praktijk?
Gea: ‘’Bij Health Hub Roden zijn momenteel 6 mensen met afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk. Drie daarvan vervullen de functie van receptiemedewerker, één werkt als laboratorium ondersteuner. Twee mensen hebben inmiddels, mede dankzij bemiddeling van ISD Noordenkwartier en Health Hub Roden een andere baan gevonden. Ook zijn we op dit moment nog met twee partnerbedrijven in gesprek om ook daar mensen te kunnen plaatsen. Wanneer deze bemiddeling succesvol is, hebben wij in totaal 8 mensen de mogelijkheid geboden om weer deel te nemen aan het arbeidsproces.’’

Wat is daar zo bijzonder aan?
Het feit dat mensen met afstand tot de arbeidsmarkt gekoppeld worden aan een project als Health Hub Roden is iets wat nog nooit eerder is voorgekomen. Gea: ‘’Je merkt dan ook dat het voor alle betrokken partijen best even wennen is. In het afgelopen jaar hebben we daarom veel tijd gestoken in de opstartfase en de processen die daarbij horen. Ondanks dat we soms weerstand merkten bij betrokken organisaties, hebben we veel mensen een werkervaringsplek kunnen geven. Dat komt doordat wij de menskracht hebben om praktische zaken te regelen, en daardoor zorgen kunnen wegnemen bij bedrijven.’’

Hoe controleren we dat we het goed doen?
Inmiddels hebben wij studenten van de minor werkcoach een opdracht gegeven om dit hele proces van plaatsing, begeleiding en nazorg uit te pluizen. Zo krijgen we een beter beeld van de verbeterpunten, maar we ook handvaten om betrokken medewerkers naar een reguliere baan te helpen. Gea: ‘’Het is heel mooi dat er onderzoek gedaan wordt naar dit onderwerp. Dit geeft ook aan dat er niet alleen interesse is vanuit de overheid en het bedrijfsleven, maar ook vanuit de kennisinstellingen.’’ Jan vult aan: ‘’Daarnaast wordt er promotieonderzoek gedaan naar dit onderwerp door onderzoeker Jeltje Talen van de Hanzehogeschool. Hierbij wordt door middel van een arbeidsmarktmonitor inzicht verkregen in het aantal arbeidsplaatsen bij de partners van de Health Hub. Daarnaast maakt de arbeidsmarktmonitor inzichtelijk wat de verwachte vragen of knelpunten van partnerbedrijven zijn ten aanzien van hun personeel.’’ Meer weten over dit onderzoek? Klik hier: artikel arbeidsmarktonderzoek.

Wat gaan jullie volgend jaar doen op dit gebied?
Gea ziet de toekomst met veel enthousiasme tegemoet: ‘’We hebben onze doelstelling vanuit de subsidieverstrekker bijna gehaald, wat inhoudt dat we straks iets extra’s kunnen doen. We zouden bijvoorbeeld meer willen doen aan de participatiewet. Hiervoor is veel begeleiding vanuit ons nodig, en daar hopen we komend jaar klaar voor te zijn.’’ Jan: ‘’Daarnaast willen we nog meer de partnerbedrijven bij dit proces betrekken. Daarom willen we ook graag onze partners oproepen: overweeg je iemand aan te stellen? Neem contact op met Health Hub Roden of ISD Noordenkwartier, dan kunnen wij kijken of we iets voor je kunnen betekenen’’.