Blog: PNO Consultants: van samenzijn naar samenwerken

woensdag 22 juni 2016

Boudewijn Breens en Hilda Veenstra-Korf zijn twee van de dertien consultants bij PNO Consultants binnen de sector Life Sciences & Health, waarvan vier werkzaam vanuit het noorden van Nederland. Naast Boudewijn en Hilda, zijn dit Cecile ten Kate en Eveline Vreeburg. PNO Consultants is vanaf het begin betrokken bij de Health Hub, onder andere door de contacten met Jan Degenhart en is sinds kort ook een dag in de week fysiek aanwezig in Roden, initieel op dinsdag. 

Boudewijn, afgestudeerd als Medisch Bioloog aan de VU Amsterdam, heeft jarenlange ervaring binnen de financiële- en de Life Sciences & Health sector. PNO helpt bij het opzetten en uitvoeren van innovatieve projecten en initiatieven binnen het domein van Life Sciences & Health. “We bieden vanuit PNO twee diensten aan. De eerste is Innovation Services. Een innovatief product of dienst begint vaak met een creatief idee. Het pad van creatief idee naar een innovatief product of dienst gaat gepaard met veel uitdagingen. PNO gaat deze graag samen met organisaties aan. Voorbeelden zijn een idee verder uitwerken met behulp van een bedrijfsplan, zoeken naar de juiste samenwerkingspartner of helpen bij het (verder) vormgeven of uitwerken van hun project. Onder organisaties verstaan wij overigens niet alleen ondernemers. Ook kennisinstellingen, zorgaanbieders of overheden kunnen binnen Life Sciences & Health bij PNO terecht.”

Hilda Veenstra-Korf, afgestudeerd chemicus aan de RUG met een master in Bèta, Beleid & Bedrijf, adviseert vanuit PNO al jarenlang klanten bij innovatieve trajecten. “Ik wil de brug slaan tussen onderzoek, ontwikkeling en de toepassing in de markt.“ De tweede dienst van PNO, Financial Services, heeft te maken met het financieren van deze innovaties. Ontwikkeling en onderzoek kost geld. Maar een organisatie kan ook groeikapitaal nodig hebben. Het adviseren over de beste financieringsoplossing en het ondersteunen van de aanvraag voor financiering is waar PNO organisaties bij kan helpen.”

De aanwezigheid van PNO in Roden hoort bij de laagdrempeligheid welke de consultants nastreven. Zo is het makkelijk voor bedrijven, aangesloten bij de Health Hub, even de vraag te stellen welke al een tijd op de lippen brandt. “Bij deze nodigen we iedereen graag uit om ons bij de Health Hub aan te schieten! Naast onze aanwezigheid in Roden, ondersteunen wij organisaties en willen wij onze kennis ook graag delen. Zo geven wij regelmatig presentaties of masterclasses over financieringsoplossingen zoals subsidies”, legt Boudewijn uit. “Daarnaast zijn wij er ook voor Health Hub Roden zelf. Wij werken bijvoorbeeld graag mee aan de uitdaging om, als Health Hub, een marktplaats voor innovatie te zijn. De toegevoegde waarde zit ‘m in het creëren van crossovers; het proactief verbinden van partijen welke complementair aan elkaar zijn en in elkaars verlengde liggen. De innovaties kunnen wellicht ook ingezet worden door partners welke niet meteen voor de hand liggen, zowel binnen de medische technologie/healthy ageing sector als daarbuiten. Linkjes kunnen leggen en “out-of-the-box” kunnen denken, dáár draait het om.”