Blog: Medische technologie? Over 5 jaar Roden boven in de zoekmachine van google!

vrijdag 12 mei 2017

Health Hub Roden werkt al een paar maanden samen met het CoE Healthy Ageing. Hoog tijd om procesmanagers Egbert Wiltens en Nynke Leistra aan je voor te stellen!

Nynke Leistra, procesmanager CoE Healthy Ageing
Nynke Leistra is procesmanager bij CoE Healthy Ageing en richt zich voornamelijk op het begeleiden van innovatiewerkplaatsen en opzetten van Publiek – private samenwerkingen. Nynke: ‘’Mijn doel is om in Health Hub Roden innovatiewerkplaatsen op te richten op het gebied van medische technologie. Ik houd van een persoonlijke benadering, en maak daarom heel veel gebruik van mijn telefoon. Het motiveert extra dat ik één dag in de week in Health Hub Roden kan werken, dicht bij het werkveld.’’

Egbert Wiltens, procesmanager CoE Healthy Ageing
Egbert Wiltens werkt sinds februari 2016 bij CoE Healthy Ageing. ‘’De reden dat ik in de zorgsector wil werken is de hoeveelheid van complexe maatschappelijke vraagstukken, waar nog veel winst in te behalen is. Binnen de zorgsector ben ik vooral geïnteresseerd in de technologische kant: hoe kun je de nieuwe technologie, zoals bijvoorbeeld 5G, ten dienste stellen aan de zorgvraagstukken?’’ Als persoonlijke stijl geeft Egbert aan dat hij graag toekomstgericht werkt. ‘’Ik kan goed complexe zaken doorzien en houd daarbij de diverse belangen in de gaten en zie mijn rol vooral op de achtergrond: dienend.’’

Waarom werken CoE Healthy Ageing en Health Hub Roden samen?
De Hanzehogeschool is penvoerder van Health Hub Roden. Het is praktisch dat de Health Hub met alle afdelingen van de Hanzehogeschool kan samenwerken. Daarom is ervoor gekozen het penvoerderschap in de operatie bij het CoE Healthy Ageing neer te leggen. Nynke: ‘’En daar zijn wij heel blij mee, want Health Hub Roden is een middel om onderzoek en onderwijs op een pragmatische en inspirerende manier aan elkaar te binden. Egbert vult aan: ‘’Heb je het over innovatie, dan heb je het over een inspirerende omgeving. Roden is een mooie centrale ontmoetingsplek waar je mensen fysiek met elkaar verbindt.’’

Wat doen jullie precies voor Health Hub Roden?
Binnen Health Hub Roden worden ‘nice to know’ en ‘need to know’ projecten ontwikkeld. Het CoE Healthy Ageing kan deze projecten oppakken en verder uitwerken. Dit gaat dan voornamelijk om projecten die langer duren. De rol van een procesmanager is per project verschillend, maar richt zich vooral op het ondersteunen van de probleemeigenaar. Nynke: ‘’Bij Health Hub Roden was deze expertise nog niet genoeg aanwezig, dus die combinatie was snel gemaakt. Daarnaast kan het CoE Healthy Ageing verbindingen maken binnen de Hanzehogeschool. Hiermee is het netwerk van de Hanzehogeschool ook meteen goed vertegenwoordigt binnen Health Hub Roden.’’

Op welke manier kan Health Hub Roden hier haar voordeel mee doen?
Binnen, maar ook buiten het netwerk van de Hanze is het mogelijk om snel te schakelen. Egbert: ‘’Een mooi voorbeeld daarvan is de recente samenwerking tussen de Noorderpoort (keuzedeel Zorg en Techniek) en de Hanzehogeschool (student master Healthy Ageing). Zij werken samen aan een project op het gebied van 5G. Het doel van het project is om ouderen sociaal te digitaliseren zodat we een deeloplossing kunnen bieden tegen eenzaamheid. Ik vind het prachtig om te zien dat in zo’n project MBO en HBO samenwerken!’’

Wat kan Health Hub Roden voor het CoE Healthy Ageing betekenen?
Health Hub Roden is een inspirerende plek die op een laagdrempelige manier toegang geeft tot het bedrijfsleven. Deze locatie versterkt het CoE Healthy Ageing als een mooi visitekaartje. Nynke: ‘’Er zijn dagelijks diverse bedrijven en studenten aanwezig. Die veroorzaken zo nu en dan lawaai, maar het leeft!’’   

Zie je nog verbeterpunten voor Health Hub Roden?
Health Hub Roden is al goed ingebed in het bedrijfsleven, maar de onderdelen onderzoek en onderwijs kunnen versterkt worden. Egbert: ‘’Eigenlijk moet elke lector weten wat er te doen is in Health Hub Roden, en hier minstens één keer per jaar komen’’. Nynke vult aan: ‘’Het speerpuntenbeleid van de Hanzehogeschool moet ervoor zorgen dat men de Health Hub kent. Dat kost veel tijd en inzet. Het is nu onze gezamenlijke taak hiermee aan de slag te gaan.’’

Hoe zien jullie Health Hub Roden in de toekomst?
Health Hub Roden wordt in de toekomst nog meer een smeltkroes voor ontmoetingen. Nynke: ‘’Health Hub Roden biedt nu een werkervaringsplek aan mensen met afstand tot de arbeidsmarkt zoals bijvoorbeeld vluchtelingen. Het is erg goed dat we ook bijdragen aan het maatschappelijke en sociale aspect van de samenleving. Dit moeten we blijven doen.’’ Egbert vult aan: ‘’Daarnaast heeft Health Hub Roden aantrekkingskracht op mensen op elk niveau, van timmerman tot CEO. Dat is de charme van Health Hub Roden: de aanwezigheid van MBO, HBO én WO. Uiteindelijk moet het zo zijn dat men in Noord-Nederland voor vragen op het gebied van medische technologie automatisch denkt aan Health Hub Roden, en dat we daarmee ook bovenaan staan in de zoekmachine van Google. Medische technologie vraag? Kom naar Roden!’’

Egbert Wiltens en Nynke Leistra
Egbert Wiltens en Nynke Leistra