Blog: Marius Heiner geeft Health Hub fysiek gestalte

woensdag 15 juli 2015

Marius Heiner geeft Health Hub fysiek gestalte

Als je wordt gevraagd om de verbouwing en de inrichting van de Health Hub in Roden te begeleiden dan zeg je daar natuurlijk volmondig “ja” op. Het is niet een alledaagse opdracht voor Marius. De diverse betrokkenen met elk hun eigen wensen maken het een ambitieus project. Een project dat ook een harde deadline kent: januari 2016.

Aan ervaring in het coördineren van verbouwingen heeft Marius Heiner geen gebrek. Ook zijn eigen achtergrond als laboratorium analist komt goed van pas. Zo kan hij zich uitstekend verplaatsen in de gebruikers van de locatie. “Ik ben vanaf 1 maart 2015 gestart met de opdracht een laboratorium in te richten voor de Health Hub in Roden. De gedachte was toen dat er wellicht nog enkele andere ruimtes ingericht moesten worden. Na diverse gesprekken met de betrokkenen ziet het plaatje er toch wat anders uit. Het wordt een verzameling van gebruiksruimtes waar het laboratorium deel van uitmaakt. Overige ruimtes worden bijvoorbeeld ingericht als kantoren, flex-plekken, lesruimtes, vergaderruimtes, ontmoetingsruimte en zelfs een werkplaats.”

Marius vindt het belangrijk dat de bedrijven en studenten straks de beschikking hebben over een goede werkplek. Hij wil daarom ook expliciet rekening houden met de diversiteit van gebruikers. “De uitdaging zit in het ontwikkelen van een ruimte waarin zowel bedrijven als studenten zich kunnen herkennen en waar ze zich prettig voelen. Aangezien het een knooppunt is voor de verschillende betrokkenen is het belangrijk een open karakter mee te geven waarbij toch rekening wordt gehouden met momenten van studie of afgezonderd overleg. Het open karakter is bedoeld om makkelijk contacten te leggen of met elkaar af te stemmen. Dit is de voedingsbodem voor het ontstaan van nieuwe projecten.”

Eén van de kernwaarden van de Health Hub in Roden is het samenwerken en elkaar versterken. Dit element zie je terug in de aanpak van de verbouwing. “Op dit moment wordt, onder mijn supervisie, het programma van eisen opgesteld door studenten, in het kader van hun Honours (talent)programma. Deze studenten zullen ook deelnemen aan het ontwerpteam. Volgens de planning is in de zomer het ontwerp gereed en kan de daadwerkelijke verbouwing vanaf september/oktober starten. Naast de participatie van studenten sluit ik niet uit dat we deelnemende bedrijven gaan vragen mee te denken en werken aan de inrichting. Op die manier creëren we optimale betrokkenheid.”

Marius Heiner coördineert naast de Health Hub in Roden ook de verbouwingen binnen het instituut voor Life Science & Technology van de Hanzehogeschool Groningen.