Blog: Innoveren en verbeteren doe je niet alleen

donderdag 28 januari 2016

Lode Holding B.V. is het 25e bedrijf dat zich heeft aangesloten bij Health Hub Roden. Hiermee overstijgt het aantal betrokken ondernemingen de prognose van 12 in 2017 ruimschoots. Een ontwikkeling om trots op te zijn. Johannes Wolters, directeur van Lode Holding B.V., legt in deze blog uit waarom hij er voor heeft gekozen zich aan te sluiten bij Health Hub Roden.

Eigenlijk is het lidmaatschap van Lode Holding een logische. Het sturen op samenwerking en de uitwisseling van kennis tussen studenten en Lode Holding is onderdeel van de bedrijfs-DNA. Zo hebben 35 studenten in 2015 een plek gevonden binnen Lode Holding. Johannes Wolters legt uit hoe zij zich als onderneming hebben ontwikkeld in het samenwerken met studenten. ‘Een organisatie moet intern voorbereid zijn om met studenten te werken. Een student moet het gevoel krijgen een zinvolle bijdrage te leveren en van toegevoegde waarde te zijn. Wij hebben geleerd dat de opdrachtformulering en de begeleiding in de eerste fase van een opdracht hierbij cruciaal zijn. Wij investeren echt in een student. Zo werken we studenten in alsof ze in loondienst zijn, leveren we inhoudelijke begeleiding en wijzen we iemand aan die zich concentreert op de contacten tussen de kennisinstelling en de student. Deze intensieve begeleiding betaalt zich over het algemeen goed terug.’

Niet alleen een onderneming bereidt zich voor op een intensieve samenwerking met studenten, de studenten doen dat ook. ‘Allereerst is het belangrijk dat een student inhoudelijk gemotiveerd is. Met andere woorden, alleen werken voor je studiepunten is niet voldoende. Je moet oprecht geïnteresseerd zijn in het onderwerp waaraan je gaat werken. Bij Lode Holding wordt een student behandeld als een volwaardig medewerker. Wij verwachten dan ook van de student dat hij of zij zich zo gedraagt. Dat houdt in dat je soms (tijdelijk) moet meewerken in het dagelijks proces. In ruil voor het delen van onze kennis vragen wij onze studenten een jaarlijks terugkerende kroegentocht te organiseren voor de medewerkers. Immers, geen inspanning zonder ontspanning.’

Wat levert Health Hub Roden een ervaren onderneming als Lode Holding dan nog op? Johannes Wolters is, naast de eventuele nieuwe samenwerkingspartners,  nieuwsgierig naar de faciliteiten die Health Hub Roden biedt.  Hij kijkt daarnaast uit naar de samenwerking met studenten, andere aangesloten bedrijven en het uitwisselen van kennis onderling. Want innoveren en verbeteren doe je en kun je niet alleen!