Blog: Health Hub Roden: samen werken aan het onbekende

maandag 4 januari 2016

Jan van der Kuil, adviseur en trainer bij Quality Business Support en QualiSense, heeft zich aangesloten bij Health Hub Roden vanwege het netwerk waaruit mooie samenwerkingsverbanden kunnen ontstaan en om kennis te vergaren en te delen. Uit eigen ervaring met meerdere sectoren (medische technologie, levensmiddelen en farma) weet hij dat kennis uit één gebied een ander gebied kan versterken. Op verzoek van vragen vanuit Health Hub Roden is hij bezig met het opzetten van intervisiegroepen vanuit de thema’s regelgeving, kwaliteit- en risicomanagement.

Jan heeft een duidelijk beeld van de bedrijven die bij Health Hub Roden passen. “Dit zijn bedrijven die bereid zijn een actieve bijdrage te leveren aan onderwijs. Hiertoe behoort bijvoorbeeld het leveren van docenten voor gastcolleges. Vroege haalbaarheidsonderzoeken van innovatieve processen of producten zijn ideaal als stageopdrachten of als project dat door studenten en docenten in de Health Hub kan worden uitgewerkt. Studenten en docenten krijgen hierdoor een betere aansluiting bij de actuele ontwikkelingen binnen de industrie. Als docenten vaker over de vloer komen bij het bedrijfsleven kunnen zij het onderwijs ook beter afstemmen op de veranderende behoefte van de toekomstige werkgevers van hun studenten. Studenten en bedrijven leren elkaar binnen Health Hub Roden kennen voor een vroegtijdige klik. Een investering in de Health Hub zal zich op deze wijze ruimschoots terugbetalen. Een krachtige regionale sector van student tot pensioen.”

Wanneer Jan wordt gevraagd om een metafoor van Health Hub Roden te geven dan noemt hij de knoop. Hij legt uit: “Het is een symbool voor het bij elkaar komen. De draden kun je zien als partners van Health Hub Roden. Bedrijfsleven, kennisinstellingen en de politiek komen dicht tot elkaar en raken zo verweven en met elkaar verbonden. Dit kan het gevolg van een toevallige ontmoeting tijdens een netwerkbijeenkomst zijn. Ook hoopt hij op een levendige zoete inval in Roden. Health Hub Roden leent zich goed als ‘broeinest’. Het is de plek waar partijen vanuit verschillende inzichten met elkaar kunnen brainstormen, ontwikkelen en samenwerken aan een out-of-the-box oplossing voor een probleem of uitdaging. Dat is het innovatieve element van Health Hub Roden!”