Blog: Health Hub Roden, ruimte voor onorthodoxe initiatieven

vrijdag 27 mei 2016

Dit artikel is tevens te lezen in het Aha! Magazine van 27-5-2016. Klik hier!

Sinds maart 2016 heeft Demcon, een high-end technologieleverancier van producten en systemen voor onder andere medical devices, zich fysiek gevestigd in de Health Hub. Dit technologiebedrijf telt inmiddels 250 medewerkers verspreid over heel Nederland. Voor een nieuwe vestiging in Noord-Nederland was de keuze snel gemaakt. Health Hub Roden wordt gezien als het centrum van de medische technologie in het noorden. Jurryt Vellinga, business developer bij Demcon, ziet de markt in snel tempo veranderen.

Henk Brink, Drentse gedeputeerde Economische Zaken, is blij met de komst van Demcon naar Drenthe. ‘Een vernieuwend bedrijf in de verbinding tussen mens en techniek. De komende jaren levert dit voor Noord-Nederland weer nieuwe werkgelegenheid op. Daarnaast is medische technologie een van onze speerpunten. Met de Health Hub Roden investeren we in toekomstige werknemers, door studenten in de praktijk bij de ondernemers kennis en ervaring op te laten doen in bijvoorbeeld medische productontwikkeling. Hierin is Drenthe koploper in Nederland.’

Verandering van ‘industriële revolutie proporties’
Jurryt zoekt als business developer altijd naar de verbinding tussen techniek en mens. De ontwikkelingen in de markt van medische technologie gaan zeer snel. Hij verwacht dat, terugkijkend, deze ‘industriële revolutie proporties’ aan zullen nemen. Met Demcon wil Jurryt voorop lopen in die ontwikkeling. “Wat je nodig hebt als onderneming zijn je klanten maar ook zeker een ecosysteem van kennis in de nabijheid van je bedrijf. Wij hebben belang bij de interactie met kennisinstellingen die door de aanwezigheid in de Health Hub wordt gecreëerd. Daarnaast willen we het kennisnetwerk ook ondersteunen. Denk aan het geven van cursussen, masterclasses en presentaties. Demcon promoot Health Hub Roden actief in haar netwerk en heeft de ambitie om de komende jaren 5-10 arbeidsplaatsen te creëren in Roden”. 

Health Hub Roden moet lef behouden
De initiatiefnemers van de Health Hub hebben lef gehad om proactief stappen te zetten in de ontwikkeling van een samenwerkingsverband wat niet alleen op papier bestaat maar ook fysiek. De open inrichting van de locatie stimuleert het samenwerken, helpt om eigen verantwoordelijkheid te nemen en draagt bij aan de creativiteit. Deze omgeving past goed bij het nastreven van open innovatie. Immers, samenwerken levert uiteindelijk meer op dan te blijven zitten op je eigen idee. Jurryt ziet de directe en indirecte mogelijkheden van Health Hub Roden. “Directe mogelijkheden liggen uiteraard in de samenwerking met andere bedrijven en met kennisinstellingen. De lijnen zijn kort. Daarnaast zijn de indirecte mogelijkheden groot en is het voor een onderneming belangrijk en interessant om in Health Hub Roden te investeren. Door projecten uit te voeren met studenten geef je ze de handvaten die ze nodig hebben om goed beslagen ten ijs te komen na hun studie. En je investeert tegelijkertijd in toekomstige werknemers. Wanneer hier de juiste kennis en kunde aanwezig is, heeft dat een positieve aantrekkingskracht op andere bedrijven. Dit creëert nieuwe werkgelegenheid en heeft een positief effect op maatschappelijke issues zoals het terugdringen van krimp in Noord-Nederland”.

Health Hub Roden moet de ruimte krijgen om zich te ontwikkelen. Volgens Jurryt is het belangrijk de initiële lef te behouden en deze ontwikkeling waar mogelijk vrij te laten. “De dynamiek van het bedrijfsleven is totaal anders dan dat van een kennisinstelling of de overheid. Health Hub Roden moet als onderneming kunnen reageren op de markt. Mijn advies is om deze ontwikkeling organisch te laten verlopen. Dan ontstaat ruimte voor onorthodoxe initiatieven. En die zijn juist interessant voor het bedrijfsleven”.

Complexe technologie in aaibare producten
Demcon richt zich onder andere op producten voor neonatologie (pasgeborenen) die ingezet worden op de Intensive Care of de verloskamers. Het doel is om complexe, geavanceerde technologie te verpakken in gebruiksvriendelijke, aaibare producten. Een aansprekend voorbeeld is de smart jacket. Een kindje krijgt een vriendelijke knuffel die het lijfje omvat. De elektrisch geleidende stof maakt contact met de huid en zorgt voor het doorsturen van metingen naar de bewakingsmonitor. Hierdoor zit een kindje niet langer aan allerlei kabels en plakkers vast wat een stuk makkelijker verzorgt, fysiek prettiger is voor het kind en bij de ouders ook een prettiger beeld achterlaat. Studenten kunnen vanuit diverse invalshoeken onderzoek verrichten. Technologisch onderzoek is mogelijk maar er is ook zeker ruimte voor onderzoek naar de psychologische effecten op bijvoorbeeld de ouders.