Blog: Eigen regie stimuleren vanuit Health Hub Roden

woensdag 9 december 2015

Henk Hindriks is, vanuit de Hanzehogeschool Groningen, drie dagen per week gedetacheerd bij Health Hub Roden als programma manager naast Jan Degenhart. Beide heren vullen elkaar goed aan. Zo heeft Jan een groot zakelijk netwerk en komt uit de sector van de medische technologie. Henk heeft een Elektronica achtergrond en een zeer uitgebreid netwerk in het onderwijs en de meer algemeen technische bedrijven. Samen zijn ze erop gebrand de continuïteit van kennis in de regio te waarborgen en van Health Hub Roden een groot succes te maken.

Henk legt uit hoe hij in aanraking kwam met Health Hub Roden. “Ik werk sinds 1990 bij de Hanzehogeschool Groningen. Ik heb diverse functies gehad maar je kunt wel zeggen dat ik altijd een pionier ben geweest. De eerste Hanze webserver ( www.hanze.nl) stond onder mijn bureau. Ook heb ik aan de wieg gestaan bij de ontwikkeling van het ‘computer-ondersteund-onderwijs’, denk aan video colleges of de digitale campus (als alternatief voor een fysieke campus). Ik was docent Informatica maar stond tegelijkertijd met één been in de wereld van nieuwe ICT-gerelateerde projecten. Kennis alleen is voor mij niet voldoende. Ik wil weten wat je er in de praktijk mee kunt. Ik vorm als het ware de brug tussen de techneuten en de eindgebruikers.”

Sinds 2012 is Henk werkzaam bij het Quantified Self Instituut binnen de Hanzehogeschool. “Je moet hierbij denken aan technieken en apps die mensen gebruiken om zichzelf te meten. Hiermee  ontstaan nieuwe mogelijkheden voor individuele gezondheidszorg. Daar ligt ook de link met Health Hub Roden. Mensen kunnen op steeds meer gebieden zelf nagaan hoe het met hun fitheid gesteld is door steeds slimmere meetmethoden. Er is een ware stortvloed ontstaan van draagbare meetapparatuur (wearables). Mijn eerste vraag is: wat kun je hier nu echt mee als eindgebruiker?

Deze situatieschets is overigens niet alleen voorbehouden aan de gezondheidszorg. Je ziet op meer vlakken dat mensen het heft in eigen hand nemen. Bijvoorbeeld binnen het onderwijs (tijd- en plaats onafhankelijk leren), energievoorziening (zelf energie opwekken) en productie (denk aan de ontwikkelingen rond de 3D printers). Dit past ook binnen de nieuwe circulaire economie, de gebruiker krijgt steeds meer de tools om zelf zijn keuzes op het gebied van duurzaamheid en verantwoordelijkheid voor de wereld te bepalen. Maar de vraag wat je er als eindgebruiker nu echt mee kunt, welke gebruikerswensen je er nu echt mee kunt ondersteunen, blijft overeind. Dat wil ik ook terug zien bij Health Hub Roden. Innovaties en productontwikkeling gericht op de eindgebruiker.”

Het netwerk van Henk binnen het onderwijs is enorm belangrijk voor Health Hub Roden. “De eerste partijen die aanhaken zijn vooral afkomstig uit het bedrijfsleven. Hier leven enorm veel onderzoeksvragen waar we aan kunnen werken in Roden. De uitdaging zit hem in het creëren van ruimte binnen het onderwijs om er echt iets mee te kunnen doen. Hiermee bedoel ik dat we langdurige relaties tot stand brengen en over de looptijd van een project of onderzoek meerdere studenten kunnen inzetten. De onderzoeken of projecten zouden dus niet gebonden moeten zijn aan een stageperiode of afstudeerperiode van een half jaar. Organisatorisch moeten we er op tijd bij zijn. Bijvoorbeeld de roosters moeten afgestemd worden op het lesgeven en werken op externe locaties. Ook hier hoop ik van toegevoegde waarde te zijn en draag ik mijn steentje bij aan het gezamenlijke resultaat.”