Alfa-college: Zorg innovatie door koppeling verpleegkunde & Human Technology

woensdag 20 september 2017

Sinds september is het op maandag een drukte van belang in Health Hub Roden. Opleidingen verpleegkunde en human technology van het Alfa-college werken er aan een project ‘zorg en techniek’. Gangmakers Alfons Brink en Erik de Wal vertellen over het project.

Hoe zijn jullie tot dit project gekomen?     
Alfons: ‘’Vorig jaar ontmoete ik collega Erik op een symposium over innovatie in de zorg. We raakten aan de praat over onze opleidingen en er was meteen een klik. Wij moesten onze studenten bij elkaar brengen!’’ Erik vult aan: ‘’De ontwikkelingen op het gebied van zorg en techniek gaan erg snel. Het is daarom belangrijk dit onderwerp ook in het onderwijs te integreren. Onze studenten hebben hier duidelijk behoefte aan. Als ik twee jaar geleden in de les speelde dat ik met mijn mobiel in de hand een patiënt benaderde, reageerden de studenten zeer afwijzend. Mobiel op je werk, dat kon absoluut niet! Nu snappen ze dat ik even het ‘Farmacotherapeutisch Kompas’ check op de bijwerkingen van de nieuwe medicatie van de patiënt. Veel studenten gebruiken de app inmiddels zelf ook.’’

Waarom is het belangrijk dat jullie studenten met elkaar samenwerken?
Erik: ‘’Verpleegkunde studenten hebben vanuit hun praktijkstage ervaring met zaken die nog niet goed lopen. Denk aan bepaalde hulpmiddelen of handelingen die misschien wel veel eenvoudiger kunnen.’’ Alfons vult aan: ‘’Vanuit human technology is het goed om de behoefte in kaart te brengen die er bij de zorgverleners leeft, zodat de kloof tussen de zorg en de techniek zal verminderen en hopelijk zelfs gaat verdwijnen.’’

Hoe zijn jullie in aanraking gekomen met Health Hub Roden?
Erik: ‘’We kenden Health Hub Roden al een tijdje vanwege onze oriëntatie op ontwikkelingen in de zorg. Toen ik een keer van een stagegesprek langs het oude Wientjes pand kwam, liep ik er spontaan binnen en kwam eigenlijk meteen in gesprek met de mensen die er aan het werk waren.’’ Alfons: ‘’We hebben een afspraak gepland met Albertine Vledder. Zij was ook meteen enthousiast over onze plannen. Toen ging alles heel snel. Er werd een projectplan geschreven, een innovatiesubsidie aangevraagd, die werd gehonoreerd door het CvB van het Alfa-college. Nu zijn alweer een maand aan de slag in Roden!’’

Wat doen jullie precies?
Erik: ‘’Vanuit de praktijkstages brengen verpleegkunde studenten casussen in, waarvan zij denken dat met technische ondersteuning kwaliteit van leven te verbeteren is. In multidisciplinaire groepjes gaan de studenten werken aan deze problemen. Zo wordt de behoefte vanuit de zorg gekoppeld aan de mogelijkheden die techniek te bieden heeft.’’

Wat is het resultaat van deze samenwerking?
Alfons: ‘’Studenten ervaren op deze manier hoe het is om in een multidisciplinair team aan een echt problemen te werken. Daarnaast doen ze praktijkervaring op omdat ze bijvoorbeeld meegaan naar elkaars stageplaatsen.’’ Erik voegt toe: ‘’We wilden een project helemaal out-of-the-school-box. Op school werken we meestal tussen vier muren en twee bellen. Om te innoveren kan dat heel beperkend zijn. Wij wilden met de studenten die wereld tegemoet. Health Hub Roden is echt een geweldige plek daarvoor.’’ ‘’Na tien weken presenteren de groepjes hun prototypes aan elkaar en aan professionals uit zorg en techniek. Stiekem hopen we met de mogelijke opbrengsten van deze projecten, van onderaf een impuls te geven aan concrete innovatie’’ vat Alfons samen.

Hoe zien jullie de toekomst van deze samenwerking?
Alfons: ‘’We hopen dat Health Hub Roden onze studenten kan ondersteunen vanuit het netwerk dat ze hebben. Als er uit het onderzoek komt dat de technische kennis of ondersteuning te kort schiet, willen we graag gebruik maken van de kennis van partners van Health Hub Roden.’’ Erik: ‘’Als het project zich zo positief blijft ontwikkelen willen we er graag een duurzame samenwerking van maken. Onze studenten zijn tot nu toe erg enthousiast. En wij ook!’’

Wil je in contact komen met het Alfa College? Neem dan contact op met Alfons Brink (Human Technology) of Erik de Wal (Verpleegkunde).

Studenten Alfa College werken eerste plannen uit
Studenten Alfa College werken eerste plannen uit