Feiten in cijfers: update

Aantal bezoekers: 3928
Aantal studenten: 4923
Expertmeetings: 4
Themabijeenkomsten: 8
Innovatiecorners: 11
Stagiaires: 14
Projecten (student-bedrijf): 25
Promovendi: 2
Werkervaringsplaatsen: 11
Start-ups: 9
Betrokken bedrijven: 62
Betrokken kennisinstellingen: 9
Betrokken overheidsinstanties: 7
Deelnemers trainingen: 45
Aantal m2: 1600
Gerealiseerde arbeidsplaatsen: 26, prognose 2020 is 88