Werkconferentie: ''Healthy work: good for business''

  • 13:00 uur
  • 16:30 uur
  • Health Hub Roden

Opzet en gewenste uitkomst van de werkconferentie
Met een mix van deelnemers afkomstig uit bedrijven, organisaties, zorg, kennisinstellingen en wetenschap willen we inventariseren wat er gebeurt op het gebied van arbeid en gezondheid, waar verdere behoeftes liggen aan vernieuwing of uitwerking, en of we kunnen komen tot een gezamenlijk nieuw publiek-privaat initiatief dat bijdraagt aan een innovatiever, productiever Nederland en mogelijk interessant is om in samenwerking met buitenlandse partners verder te ontwikkelen.

Programma en aanmelden
Voor het programma en aanmelden voor deze bijeenkomst verwijs ik u graag naar de website van Centrum werk gezondheid.

Deze bijeenkomst is een initiatief van:
Hogeschool Arnhem en Nijmegen, Lectoraat Arbeid & Gezondheid
UMC Groningen/Universiteit Twente
Centrum Werk Gezondheid.
In overleg met:
Nico van Meeteren, Health Holland