SNN bijeenkomst: Uw innovatieve ambities versnellen met subsidies?

  • 15:00 uur
  • 18:00 uur
  • Health Hub Roden

Uw innovatieve ambities versnellen met subsidies? Laat u dan inspireren op 23 mei bij Health Hub Roden!

Het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) organiseert samen met de Kamer van Koophandel (KvK) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een interactieve bijeenkomst om u te informeren over de mogelijkheden om uw innovatie verder te brengen. We hebben gekozen voor een interactieve middag, met veel ruimte voor vragen. Per ronde kunt u met andere ondernemers en adviseurs van SNN, KvK en RVO aan tafel in gesprek gaan.

Aan tafel komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Tender Valorisatie ronde 2
  • Kennis en Innovatie 2017 (KEI)
  • Versneller Innovatieve Ambities 2017 (VIA)
  • Toetsen van uw idee
  • Oriënterend gesprek

Aan de tafels Tender Valorisatie, KEI en VIA  gaan we dieper in op wat er binnen de regelingen mogelijk is en geven we handige tips en tricks voor het indienen van een aanvraag. Ook is het mogelijk om met meerdere adviseurs uw concrete idee te bespreken. Bent u nog niet op de hoogte van de subsidiemogelijkheden van het SNN of wat de KvK en RVO voor u kunnen betekenen? Dit lichten we graag toe in een oriënterend gesprek.
Wilt u, met het oog op het benodigde aantal tafels en adviseurs, bij het aanmelden door geven naar welke onderwerpen uw voorkeur uit gaat?

Programma
15-15 – 15.30 uur        Inloop
15.30 – 15.50 uur        Opening door SNN en KvK
15.55 – 16.25 uur        Eerste ronde tafelgesprek
16.30 – 17.00 uur        Tweede ronde tafelgesprek
17.00 – 18.00 uur        Borrel / netwerken 

Ook na afloop is er voldoende gelegenheid om in gesprek te gaan met de aanwezige partijen.

Voor wie? mkb’ers, netwerkorganisaties, kennisinstellingen, subsidieadviseurs
Hoe laat? 15.30 – 18.00 uur
Wanneer en waar? 23 mei: Health Hub Roden, Oosteinde 8 te Roden
Health Hub beschikt over voldoende parkeerplaatsen.

Aanmelden
Wilt u bij de bijeenkomst aanwezig zijn? Aanmelden kan via deze link.