Inloopspreekuur SNN

  • 15:00 uur
  • 17:00 uur
  • Health Hub Roden

Subsidiemogelijkheden innovatieprojecten

Op 5 juli van 15.00 tot 17.00 houdt het SNN in samenwerking met de provincies Groningen, Friesland en Drenthe een inloopspreekuur bij Health Hub Roden (Ceintuurbaan Noord 180 9301 NZ Roden).                                                

Heeft u een innovatief project, en overweegt u om een subsidieaanvraag voor het EFRO in te dienen? Dan is er de mogelijkheid om tijdens dit inloopspreekuur de kansen van uw project te bespreken met medewerkers van het SNN.

Tijdens het inloopspreekuur zal de nadruk liggen op inpasbaarheid van de projecten binnen drie subsidie-instrumenten, te weten:

  1. Tender Valorisatie (meer informatie)
  2. Regeling Kennis en Innovatie (meer informatie)
  3. Regeling Versneller Innovatieve  Ambities (meer informatie)

Om het inloopspreekuur goed te laten verlopen vragen wij om u zich via onderstaand formulier in te schrijven. Voor de werknemers van SNN is het handig om zich voor te bereiden, mocht u dus al een project opzet hebben, stuur deze gerust mee. Mochten er teveel aanmeldingen zijn voor 5 juli, dan organiseren wij nog een sessie op 12 juli.