Het Beste Beweegspel 2016

  • 14:30 uur
  • 17:00 uur
  • Health Hub Roden

Bewegen is gezond. Ook voor kinderen en jongeren met een motorische beperking of ziekte. Zij hebben vaak minder spierkracht en longinhoud dan andere kinderen. Daardoor hebben ze minder plezier in sporten en spelletjes waarbij je moet bewegen. De afdeling Kinderrevalidatie van het UMCG helpt deze kinderen meer te gaan bewegen.

In het revalidatiecentrum van het UMCG is bewegen altijd onderdeel van de behandeling. De behandelaars stimuleren  kinderen en jongeren om ook na de behandeling te blijven bewegen. En wanneer ga je bewegen? Als het leuk is. En wanneer is het leuk? Dat weten kinderen en jongeren zelf het beste. De afdeling Kinderrevalidatie daagt daarom kinderen en jongeren uit om ‘Het Beste Beweegspel’ te bedenken. Met ‘Het Beste Beweegspel’ moet iedereen mee kunnen doen, het laat iedereen stevig bewegen en iedereen vindt het leuk het spel te spelen.

Ook in 2016 gaat de afdeling Kinderrevalidatie van het Centrum voor Revalidatie op zoek naar Het Beste Beweegspel. In samenwerking met de NDC Mediagroep en de Centre of Expertise of Healthy Ageing van de HanzeHogeschool worden kinderen en jongeren uitgedaagd om Het Beste Beweegspel te bedenken.

Meer informatie en aanmelden
Teams kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan projectleider van Het Beste Beweegspel Iris Woensdregt, hetbestebeweegspel@cvr.umcg.nl. Meld u zo snel mogelijk aan, dan ontvangt u meer informatie over de regels waaraan Het Beste Beweegspel moet voldoen. Aanmelden kan tot uiterlijk 30 april 2016. 

Meer weten over het Beste Beweegspel 2016? Klik hier!