Expertmeeting: papierloze fabriek en foutloos produceren

  • 12:00 uur
  • 13:30 uur
  • Health Hub Roden

Op 19 april a.s. organiseren wij in samenwerking met WCCS een expertmeeting met als thema; papierloze fabriek en foutloos produceren. Tijdens deze bijeenkomst zal worden ingegaan op deze twee onderdelen:

Papierloze fabriek: Dit werkpakket wil komen tot de uitrol en implementatie van een Manufacturing Execution System (MES). Een MES is een allesomvattend en integraal informatiesysteem dat de uitvoering en beheersing van productie ondersteunt. Informatie wordt elektronisch (via bijvoorbeeld een beeldscherm) getoond aan een operator op de productievloer. Een MES leidt tot een verbetering van de kwaliteit en de beheersing van het productieproces (minder afkeur en reparatie, snellere doorlooptijd).

Foutloos produceren: Hogesnelheidsverspanen is een nieuwe ontwikkeling die grote kansen biedt om verspaningsprocessen in het algemeen efficiënter te maken. Het ontbreken van inzicht in proceskarakteristieken leidt echter tot instabiele productieprocessen (en dus grote verliesposten). Met dit werkpakket wordt gewerkt aan het innovatieve project dat een predictief systeem oplevert dat de parameters vooraf instelt om ervoor te zorgen dat het proces goed verloopt. Zo worden kwalitatief goede producten geproduceerd op een veel efficiëntere manier dan met de bestaande techniek. Nevendoel is dat het MKB een werkbare oplossing in handen krijgen dit bij (inter-)nationale partijen weggezet kan worden.

Sprekers/facilitators:
Jan Degenhart – Health Hub Roden
Peter Scheper - Fokker

Het programma zier er als volgt uit:
12.00 uur        Introductie
12.05 uur        Presentatie papierloze fabriek
12.25 uur        Presentatie foutloos produceren
12.45 uur        Discussie:
                         Is dit nieuw? Wat betekent dit voor jullie? Kunnen wij hier een rol in spelen? Hoe kunnen we jullie helpen?
13.30 uur        Einde