Innovatiecorner: Expertmeeting Mondzorg bij mensen met een verstandelijke beperking

  • 12:00 uur
  • 14:00 uur
  • Health Hub Roden

Vanuit de samenwerking met werkveldpartners van de Kenniswerkplaats Actief leven met een beperking blijkt dat er vragen liggen op het gebied van mondzorg van mensen met een verstandelijke beperking bij verschillende zorgorganisaties. Deze vragen bestaan uit een breed scala aan onderwerpen. Denk aan multidisciplinaire samenwerking, bewustwording, praktische problemen en mondzorg voor mensen met verschillende niveaus van verstandelijke beperking. Een aantal studenten is al aan de slag gegaan met een aantal van deze vraagstukken. Daarnaast is men binnen Talant vanaf 2013 bezig met diverse interventies op het gebied van mondzorg. Dit onder meer in samenwerking met het bedrijf Feniks Engineering.

Tijdens deze expertmeeting willen we vragen vanuit het werkveld bundelen. Vervolgens maken we een plan van aanpak waaruit blijkt hoe we deze vragen het beste kunnen beantwoorden.
Wij zorgen voor een lunch!

Brainstormvraag
Welke vragen leven er bij u én uw organisatie als het gaat om mondzorg van mensen met verschillende niveaus van verstandelijke beperking?

Programma
Tijd: 12.00 - 14.00, inclusief lunch
Gespreksleider: Jan Degenhart, Health Hub Roden
Methode: Nominale groepsmethode
Resultaat:
- Vragen die leven in kaart gebracht op het gebied van mondzorg van mensen met alle niveaus van verstandelijke beperking
- clustering, prioritering van de vragen
- Plan van aanpak met afgesproken vervolgacties

 

Aanmelden voor expertmeeting mondzorg